Üldhariduse õppevara näidisprojektid

Innovatsioonikeskus viis aastatel 2013-2015 läbi neljas aines üldhariduse digitaalse õppevara loomise projektid, mille eesmärgiks oli riiklikust õppekavast lähtudes kaardistada, millist osa erinevates ainetes on vaja katta digitaalse õppevaraga ning luua näidisõppekomplektid. Pilootprojektide töörühmad lähtusid oma töös põhimõttest, et digitaalne õppevara peab eelkõige ära kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise eeliseid nagu materjalide esitamine alternatiivsete meediumite abil, automaatne tulemuste kontroll ja tagasisidestamine, õppesisu esitamine dünaamiliselt jms.
 
Näidismaterjalidele ja nende valmimise metoodikale hinnangu saamiseks tellis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus evalvatsiooniuuringu, mille viis läbi PhD Mart Laanpere, TLÜ informaatika instituudi vanemteadur.  Hindamisaruanne valmis 2015. aasta juunis.

2015. aastal HITSA toel valminud digitaalse õppevara näidismaterjalid leiab aadressilt http://oppevara.hitsa.ee/
 
Loe ka portaalis Koolielu avaldtatud artiklit: HITSA toel on valminud digitaalsete õppematerjalide näidiskomplektid
 
Näidismaterjalide autoriteks on:
  • Matemaatika (4. klass). Kaasatud eksperdid:  Laine Aluoja (Türi Põhikool), Anne Kalmus (Paikuse Põhikool), Anneli Salumaa (Kärdla Ühisgümnaasium), Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium), Allar-Reinhold Veelmaa (Loo Keskkool), Signe Reidla (Surju Põhikool).
  • Geograafia (9. klass). Kaasatud eksperdid: Lea Koppel (Tabasalu Ühisgümnaasium), Ülle Liiber (Tartu Ülikool), Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium), Piret Karu (Tallinna Reaalkool), Vaike Rootsmaa (Rannu Kool), Jüri Roosaare (Tartu Ülikool), Reet Tuisk (Haapsalu Põhikool).
  • Ajalugu (6. klass). Kaasatud eksperdid: Jaak Juske (Gustav Adolfi Gümnaasium), Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium), Inga Zemit (Värska Gümnaasium), Ülle Piibar (Kuristiku Gümnaasium), Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium).
     
  • Eesti keel (III kooliaste). Kaasatud eksperdid: Piret Joalaid (Pelgulinna Gümnaasium), Piret Järvela (Tallinna Reaalkool), Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkool), Erika Rummel (Viljandi Gümnaasium), Kadri Sõrmus (Tartu Ülikool), Helja Kirber (Tuglase Selts).