Terviklahendused

HITSA Innovatsioonikeskus pakub koolidele erinevaid lahendusi, kus on ühendatud õpetajakoolitus, veebipõhised õppematerjalid, samuti konkursid õpilastele ning õpetajatele. Terviklahendused aitavad kaasa õpilaste loovuse ja loogilise mõtlemise arendamisele ning õpetavad märkama seoseid erinevate õppeainete vahel – läbi selle aitame rakendada uut riiklikku õppekava.

Kõikide tegevuste juures on oluline arvestada, et tehnoloogiavahendite kasutamine ei ole eesmärk omaette, vaid see peab andma juurde lisaväärtust – aitama õpitavast paremini aru saada ning seda tänapäeva tehnoloogiamaailma lapsele huvitavaks muutma.