Targalt Internetis tegevused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ülesandeks on projektis „Targalt internetis“ toetada projekti erinevate teavitustegevuste ja koolitustega.
 
Turvalise interneti päeva tähistamine
HITSA osaleb turvalise interneti päevaga seotud teavitustöös jagades infot oma veebilehel, Facebookis ja infokirjadega. 2017. aastal korraldas HITSA 7. veebruaril turvalise interneti päeva raames veebiseminari lapsevanematele teemal: „Elu sotsiaalmeedias: kuidas jagada enda elu lähedaste privaatsust säilitades“. Seminari viis läbi Henry Jakobson, Isablogi „A mida Henry teeb?“ autor. Veebiseminaril arutati, kas ja millist infot enda pere kohta sotsiaalmeedias jagada ning millised on sellega seotud ohud ja tagajärjed.
 
Koolitused õpetajatele
Õpetajatel ja haridustöötajatel on võimalus osaleda tasuta järgmistel koolitustel:
Kõik koolitused on veebipõhised ja mahuga 1 EAP. Lisainfo: Egle Kampus (egle.kampus@hitsa.ee).
 
Digiajastu infotunnid
Koostöös ProgeTiigri programmiga toimub õppijatele ja õpetajatele 30 töötuba turvalise interneti käitumise kohta üleeuroopalise programmeerimisnädala CodeWeek raames (toimub 07. – 22.10.2017).
 
Töötoad õpetajatele HITSA nutiklassis
Õpetajatele tutvustatakse HITSA koolituste raames nutiklassi ja projekti „Targalt Internetis“ võimalusi (koolitused, õppematerjalid jmt).
 
Õppematerjalide väljatöötamine
Projekti raames luuakse digiturvalisuse kohta õppematerjale õpilastele ja õpetajatele valdkonna teavitamiseks ja õppetöös kasutamiseks. 2017. aasta lõpuks saavad valmis järgmised õppematerjalid: „Viitamise ABC“, “Litsentside kasutamine sisu loomisel“, „Teiste autorite loomingu kasutamine oma õppematerjalide väljatöötamisel“ ja „Nutiseadmete turvalisus“. Õppematerjalide väljatöötamisel lähtutakse õppijate digipädevuste hindamismudelist. Õppematerjalid avalikustatakse projekti „Targalt internetis“ kodulehel ja e-Koolikotis.
 
Õpilaskonkurssi korraldamine
Koostöös ProgeTiigri programmiga toimub kevadsemestril 2017.a. alus- ja üldhariduse õppijatele võistlus „Mängumaraton“. Võistlustööna tuleb esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste ja noorte IKT oskusi või tõstab teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituda. Võistluse finaal toimub 20. mail Tallinnas.  Finaalis toimub mängumaraton, kus kõik finaali pääsenud osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ja hääletada oma lemmiku poolt. Võistlustööde tähtaeg on 23. aprill. Loe lähemalt konkursi ajakava ja tingimuste kohta SIIT
 
Rahvusvaheline Noortepaneeli Youtube kanal
Koos teiste huvitatud riikidega (3-5) luuakse rahvusvaheline Youtube kanal, kuhu Noortepaneeli aktiivsemad liikmed loovad inglisekeelseid videoid selle kohta, kuidas turvaliselt internetis käituda. Videote väljatöötamist toetab veebiseminaride sari teemadel: idee loomine, stsenaariumi kirjutamine, filmimine, montaaž jmt. Noorte videote väljatöötamist koordineerib igas riigis Noortepaneeli koordinaator, seda toetavad Eesti poolt kolm eksperti, kes videote väljatöötamisel nõu annavad.
 
Teavitus
Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse HITSA koduleheküljel uudiste rubriigis ning Facebookis. Lisaks saadab HITSA välja 2-3 korda poolaastas projekti tegevusi tutvustava infokirja (infokirja saavad 1700 HITSA tegevusi järgivat kontakti).
Iga aasta oktoobris tähistatakse Täiskavanud Õppija Nädalal ka digiõppe päeva, mille raames tutvustatakse samuti „Targalt internetis“ projekti tegevusi. 2016. aastal tähistati digiõppe päeva 12. oktoobril veebisaatega „Salasuhtlus veebis ehk mis on asjade internet“. Veebisaates uuriti, mis siis ikkagi on asjade internet, mida kõike internetti ühendatakse ning miks see vajalik on. 2017. aastal tähistatakse digiõppe päeva 11. oktoobril ja selle puhul tutvustatakse uusi valminud õppematerjale ja Noortepaneeli rahvusvahelist Youtube kanalit.
Iga-aastaselt toimub oktoobris Tallinna Reaalkoolis üldhariduskoolidele IKT konverents, mille raames toimuvad töötoad turvalise internetikäitumise teemadel. 2016. aastal toimus konverents „Digitaalselt aktiivne kool“ 26. oktoobril, mille raames toimus õpetajatele töötuba „Digipädevused: digiühiskonnas kodanikuna käitumine“, kus tutvustati kübekaitse temaatikat ja 11 küberkäsku, mida igaüks peaks jälgima, et turvaliselt veebipõhises maailmas hakkama saada.
 
Projekti ametlik kodulehekülg on www.targaltinternetis.ee.
Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.
 
Lisainfo: