Õpetaja pädevused digiajastul - Tuleviku Õpetaja eelmoodul iseseisvaks õppimiseks

Kuupäev: 
Esmaspäev, 3. Veebruar 2014 - 0:00
Asukoht: 
veebipõhine õpe

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks tuleb eelnevalt iseseisvalt läbida eelmoodul, kus tutvustatakse haridustehnoloogilisi pädevusi, mida vajavad oma töös nii õpetajad, koolijuhid kui teised haridusvaldkonna spetsialistid. Moodul  suunab  õpetajat analüüsima oma tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust ning kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös.  

 

Mooduli maht on 26 akadeemilist tundi (1 EAP), mille raames sooritatakse kaks iseseisvat tööd, sh luuakse digitaalne arengumapp. Moodul annab eelteadmised, mis on vajalikud teiste Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi kuuluvate moodulite läbimiseks.

 

Eelmooduli läbimiseks vajalik õpijuhend:

 

Planeeri oma aega, et jõuaksid osaleda algavatel põhimoodulitel, vaata toimumisaegu siit. Alusta eelmooduliga juba täna! 

 

 

Lisainfo:
Triin Pajur
koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 651 0107
mob: 575 03 545

e-post: triin.pajur@hitsa.ee