Repositooriumid

Digitaalse õppevara koondamiseks ja avalikustamiseks haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kaht repositooriumi, mis on vabalt kasutamiseks kõikidele huvilistele materjalide otsimiseks, kasutamiseks ja jagamiseks.

 

Aadressil http://www.e-ope.ee/repositoorium asuvat repositooriumit kasutavad rohkem kutse- ja kõrghariduse õpetajad, õppejõud ja õppijad. Repositoorium sisaldab õpiobjekte ja e-kursuseid, mis on avaldatud Creative Commonsi litsentside alusel. Õppematerjale saab otsida autori, õppeasutuse, õppekava jt tunnuste järgi. Suurem osa materjale repositooriumisse on loodud aastatel 2008 – 2013 programmide BeSt ja VANKeR raames.

 

Koolielu õppematerjalide ladu sisaldab enamasti materjale alus- ja üldhariduse õpetajatele ja õppijatele. Digitaalseid õppematerjale saab sirvida riikliku õppekava struktuuri alusel või otsida märksõnade, autori nime jt tunnuste alusel.

 

Lisainfo:

isak@hitsa.ee

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse infosüsteemide arenduskeskus