Plagiaadi tuvastamine

Haridusasutustele kasutamiseks loodud plagiaadituvastussüsteem KRATT (Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara) kasutab dokumentidest korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, teostab kontrolli eestikeelse wikipedia ning eestikeelse interneti vastu ning kontrollib sarnaselt ka kõik süsteemi käsitsi lisatud tööd. Kahtluste ilmnemisel genereerib KRATT raporti, kus probleemsed kohad on võrdlusmaterjaliga kõrvuti ära toodud, võimaldades asjaosalistel anda hinnang lõpliku otsuse tegemiseks.

 

Portaaliga on liidestatud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kraaditööde arhiivid. Nimetatud arhiivid sisaldavad doktori-, magistri- ning bakalaureusetöid.

Süsteem asub aadressil http://kratt.edu.ee/ 

 

Süsteem on välja töötatud meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“ projekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) raames. 

 

 

 

Lisainfo:

isak@hitsa.ee

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse infosüsteemide arenduskeskus