Õppevara kaardistamise tulemused

Aastatel 2012-2013 viisid kolm töörühma läbi digitaalse õppevara olukorra kaardistuse ning tegid ettepanekuid jätkutegevusteks. Järgnevalt on toodud töörühmade kokkuvõtted:

 

  • Eesti keele töörühm: Martin Ehala (Tartu Ülikool), Marju Ilves (Tallinna Ülikool), Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Erika Rummel (Viljandi Gümnaasium), Kadri Sõrmus (Tartu Ülikool). Tutvu kaardistuse lühikokkuvõtte- ja põhjaliku ülevaatega
  • Geograafia (Eesti  teemad) töörühm: Ülle Liiber (Tartu Ülikool), Lea Koppel (SA Innove), Vaike Rootsmaa (Rannu Keskkool), Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Reet Tuisk (Haapsalu Gümnaasium).  Tutvu kaardistusega.
  • Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm: Mare Oja (Tallinna Ülikool), Ergo Aas (Pirita Majandusgümnaasium), Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium), Maarja Tinn (Tallinna 32. Keskkool), Maidu Varik (Kuressaare Gümnaasium). Tutvu kaardistuse lühikokkuvõtte-, põhjaliku ülevaate- ja materjalide loeteluga.

 

Lisaks kolmele põhiainele kaardistati 2013. aasta sügisel finantskirjaoskuse kujundamisega seotud õppe- ja metoodilist materjali, mis sobib kasutamiseks alusharidusest gümnaasiumiastmeni. Kaardistus sisaldab viiteid õppetöös sobivatele finantskirjaoskuse materjalidele koos lühikese sisukokkuvõttefga. Kaardistuse autor on Anne Roos.