Õpilood

Tehnoloogiat on koolidesse iga aastaga aina rohkem juurde tulnud, muutunud on ka õppimine ja õpetamine. Oluliseks on saanud 21. sajandi oskused ning tähtsal kohal on digioskuste arendamine. Õpilood annavad võimaluse uut moodi õppida ja õpetada. Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jne. HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib töörühma tegevust, mille eesmärk oli innovaatiliste õpilugude loomine, katsetamine ja rakendamine ning nende levitamine.

 

Õpilugude olemuse seletab lahti Ingrid Maadvere esitlus:

https://www.youtube.com/watch?v=hJhWNC1Mu0k

 

Vaata valmis õpilugusid õpulugude kodulehelt http://oppevara.hitsa.ee/opilood