MOOC-ODL

MOOC-ODL projekti eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM ainete õpetamisel. Erinevate laborite kasutusvõimaluste paremaks illustreerimiseks luuakse projekti raames näidistunnikavu ning erinevaid juhendmaterjale. Lisaks korraldatakse osalevates riikides selleteemalisi koolitusi õpetajatele.

 

Projekti kodulehe leiad siit.

Projekti Facebooki grupiga saab liituda siin.

 

Lisainfo:

Elise-Marit Kippar
ProgeTiigri programmi assistent

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
elise-marit.kippar@hitsa.ee