Loodus on imeline

Seminar toimub 12. märtsil 2015, Tartu Teaduskeskuse AHHAA konverentsisaalis Lektoorium (Sadama 1, Tartu).
 
Aasta esimesel "Võrgustik võrgutab" seminaril pakume õpetajatele ja õppejõududele ideid loodusainete lõimimiseks ja õppeprotsessi rikastamiseks. Võrgustikul esinejad jagavad kogemusi, kuidas bioloogias, geograafias, füüsikas, keemias ja loodusõpetuses kasutada mitmekülgselt erinevaid digivahendeid. Juttu tuleb nii “vanadest” headest katsevahenditest, nagu Vernier ja Pasco, kui ka uutest lähenemistest õppimisele, et toetada õppijate sügavama huvi tekkimist teaduse vastu. 
 
09:30-10:00 Registreerimine ja hommikukohv  
10:00-10:05 Tervitussõnad, ülevaade päevast

Inga Kõue

HITSA

10:05-10:30

Kuidas õpetada võlureid?

Vaata ettekande salvestust

Mart Noorma 
Tartu Observatoorium
Tartu Ülikool
 
10:30-12:00
 
Koolielu loodusainete ainemoderaatorid tutvustavad
kõiki loodusaineid lõimivat õpilugu, mille peategelaseks
on muna. Räägitakse ja esitletakse erinevate IKT vahendite
abil, kuidas uurida muna bioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi
iseärasusi. Seega proovitakse munale lisaks väärikale teadusi
lõimiva loodusobjekti staatusele anda ka omamoodi "iti-staari" maine.
 
 
Koolielu ainemoderaatorid:
Siret Lahemaa (Lauka Põhikool),
Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium),
Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium), Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium)
 
12:00-12:30
Kuidas saavad õppematerjalid ja õppemeetodid
nutiseadmesse?
Paberkandjale mõeldud õppematerjalide üleviimisel digimaailma
kohtame erinevaid sisulisi ja tehnilisi probleeme. Võib isegi öelda,
ilma põhimõtteliste muudatusteta ei ole selline üleviimine võimalik.
Ettekandes jagame kogemusi, mis me oleme saanud füüsika e-õpikute
ja e-töövihikute ülesehitamisel. 
Kaido Reivelt 
Tartu Ülikool 
12.30-12.40
 
Marko Peterson
12:40-13:30 Lõuna  
13:30-14:00

Digitaalsed andmekogujad nutiseadmetele

Digitaalsete andmekogujate kasutamine õppetöös

on oluline nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. 

Täna kasutame siis Vernier´i või Pasco digiandmekogujaid

ja andureid, aga kas on veel võimalusi? Nii tulebki juttu

Vernier´i ja Pasco uutest lahendustest, mis lubavad andurid

otse ühendada nutiseadmetega. Mõtiskletakse selle üle,

kuidas kasutada ka olemasolevaid seadmeid, et uudsete

lahenduste valguses ei jääks need kasutult seisma.

Uudsete tehniliste võimaluste lülitamine õppetöösse muudab õpiprotsessi veelgi vaheldusrikkamaks ning suurendab õpilaste õpimotivatsiooni.

Vaata ettekande salvestust

Tanel Liira

Tartu Tamme Gümnaasium

14:00-14:30
Ettekandes arutletakse kas ja kuidas muutub õpilaste  
loodusteadusliku kirjaoskuse tase gümnaasiumi jooksul.  
Andmed on kogutud samadelt õpilastelt õpingute alguses
10. klassis ja 12. klassis enne kooli lõpetamist. Uuringus
osales üle 3000 õpilase 44 koolist. Uuringut rahastas
EDUKO ja see viidi läbi TÜ ja TLÜ teadlaste koostöös.
 
 
Regina Soobard
Tartu Ülikool
14:30-15:00 Kohvipaus  
15:00-15:30
"Kodulaborid füüsika praktikumis"
Ettekandes räägitakse Tartu Ülikooli kogemusest
arvutiga automaatkontrollitavatekohvri-põhiste laboritööde
(nn kodulaborite*) läbiviimisel kaheksa aasta jooksul.
Demonstreeritakse ühe mõõtmisülesande lahendamist
kodulaborite veebikeskkonnas.
Toomas Plank
Tartu Ülikool
15:30-16:10
Kas täna on tarvis võtta seisukoht tehnoloogia vastu
või poolt? Kas tehnoloogiliste abivahendite ja nutividinate kasutuselevõtmine õppimises muudab ka õppimise põhiprotsessi?
Kuidas tänasel päeval toetada homme vajaminevaid oskusi? 
Kuida luua loomulikku õppimise ruumi? Need on teemad, millega AHHAA teaduskeskuse haridusosakond täna tegeleb. 
Liina Vaher
SA Teaduskeskus AHHAA õppeprogrammide juht
16:10- 16:15 Kokkuvõte päevast

Inga Kõue

HITSA

     

 

Seminari materjalid salvestatakse ja on järelvaatamiseks kättesaadavad alates märtsi lõpust.

 

Lisainfo:

Triin Kaasik
Koolituste projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 65 10 108
mob: 551 55 20
 
 
Jälgi meie uudiseid facebookis