Haridustehnoloogide võrgustik

Haridustehnoloogi rolliks haridusasutustes on e-õppe koordineerimine, nõustamine, ja arendamine. Tegemist on inimesega, kes valdab digiajastule vastavaid vahendeid ja metoodikat ning aitab neid õppeprotsessi rakendada.
 
Haridustehnoloogi olemasolu on eelduseks digiajastule vastava õppe korraldamiseks, hõlmates järgmisi tegevusvaldkondi:
 
  • Õpetajate/õppejõudude ja õppijate digipädevused
Haridustehnoloog kaardistab õpetajate/õppejõudude ja õppijate digipädevuste hetkeseisu ja loob võimalused digipädevuste taseme tõstmiseks. Näiteks, õpetajate/õppejõudude koolitusel omandatud oskuste ja uute digipädevuste kasutuselevõtt edaspidises töös sõltub palju haridustehnoloogi toest. Haridustehnoloog ja õpetaja/õppejõud on partnerid, kes koostöös muudavad õppeprotsessi innovaatilisemaks, loovamaks ja tehnoloogiaga seotumaks, mille tulemusel paranevad ka õppijate digipädevused. Haridustehnoloog hoiab nö kätt pulsil õppeasutuse haridustehnoloogilisel arengul, vajadusel innustades, motiveerides ja toetades kolleege.
 
  • Digitaalne õppevara
Haridustehnoloog analüüsib digitaalse õppevara vajadused ning toetab õpetajaid/õppejõude vajamineva väljatöötamisel või leidmisel ja kohandamisel. Digitaalse õppevara loomise protsess on keeruline ja aeganõudev. Selleks töötabki haridusasutuses haridustehnoloog, kes igapäevaselt otsib uusi ja häid vahendeid, õppematerjale, metoodikaid, näiteid jne, mida õpetajatele/õppejõududele soovitada ja õpetada.
 
  • Õppimine ja õpetamine digiajastul
Haridustehnoloog tegeleb õppimise ja õpetamise strateegilise planeerimisega digiajastu võimalustest lähtuvalt. Haridustehnoloog on just see isik, kes tagab digiajastule vastavad arengud ning selleks vajaminevate ressursside (taristu, õppevara, pädevused) planeerimise haridusasutuse arengukavas. Seda eeldusel, et juhtkond toetab ja jagab innovatsioonikeskset mõtteviisi ning on seadnud antud valdkonna üheks prioriteediks.
 
Haridustehnoloogide võrgustiku kohta saab täpsemat infot veebilehelt www.haridustehnoloogid.ee.
 
 
Lisainfo:
Ingrid Maadvere
HITSA Innovatsioonikeskuse ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog