Tuleviku Õpetaja

21.05.2014 kuni 11.06.2014

Õpetaja digitaalses ühiskonnas on Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi IV moodul.

14.05.2014

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks tuleb eelnevalt iseseisvalt läbida eelmoodul, kus tutvustat

06.05.2014 kuni 27.05.2014

Õpetaja digitaalses ühiskonnas on Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi IV moodul.

02.05.2014 kuni 29.05.2014

Milline on õpetaja muutuv roll digiajastu õppeprotsessis, kuidas planeerida ja juhtida kogu õppeprotsessi digitaalseid vahendeid kasutades? Kui sa pole vastustes kindel, siis lähme õpime ja loome oma huviliste kogukonna just selles moodulis.

 

12.04.2014 kuni 31.05.2014

Kui Sa oled mõelnud, kuidas arendada õppimis- ja koostööoskusi, loovust ja innovatsiooni nii koolis kui väl

21.04.2014 kuni 05.06.2014

Kui Sa oled mõelnud, kuidas arendada õppimis- ja koostööoskusi, loovust ja innovatsiooni nii koolis kui väl

26.02.2014 kuni 26.03.2014

Milline on õpetaja muutuv roll digiajastu õppeprotsessis, kuidas planeerida ja juhtida kogu õppeprotsessi digitaalseid vahendeid kasutades?

27.01.2014 kuni 16.03.2014

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi kuuluva mooduli Õpetaja professionaalne areng digiajastul läbimine võimaldab õpetajal parendada pidevalt oma tööalaseid oskuseid digitaalsete vahendite efektiivseks kasutamiseks õppetöös.

25.01.2014 kuni 15.02.2014

Kui Sulle pakub huvi, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks, siis saab vastuseid sellest moodulist. Koolituse eesmärk: mooduli

03.02.2014

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks tuleb eelnevalt iseseisvalt läbida eelmoodul, kus tutvustatakse haridustehnoloogilisi pädevusi, mida vajavad oma töös nii õpetajad, koolijuhid kui teised haridusvaldkonna spetsialistid.

Lehed