e-kursus

05.01.2015

Avatud on „E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusvoor, kuhu ootame õpetajaid ja õppejõudusid üldharidus-, kutse– ja kõrgkoolidest.

10.02.2014 kuni 10.03.2014

Koolituse eesmärgiks on õpetada looma veebipõhiseid küsitlusi ja teste; tutvustatakse võimalusi, kuidas neid kasutajatele välja jagada; avaldada oma veebilehel (vajadusel veebilehte looma) ning analüüsida tulemusi.

 

06.01.2014 kuni 02.03.2014

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest õpetamisel kasutatavatest aktiivõppemeetoditest ning analüüsida nende meetodite kasutamise võimalusi enda õppetöös e-õppe kontekstis.

 

20.01.2014 kuni 02.03.2014

Erinevate erivajadustega õpilasi on tavakoolis üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest.

20.01.2014 kuni 09.03.2014

Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline.

16.09.2013 kuni 03.11.2013

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel.

11.02.2013 kuni 31.03.2013

Aeg on ka õpetajatel filmimine kooli tuua. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et õpetada õpetajaid videot filmima, monteerima ja avaldama. Kursus on mõeldud algajatele ja selle saab edukalt läbida ka omades filmivat fotoaparaati või telefoni.