E-kursuse kvaliteedimärk

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes. 

Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

 

NB! Levinumatele küsimustele saate vastused korduma kippuvate küsimuste lehelt

 

Võõrkeelsete kursuste autoritel on võimalik taotlemisel kasutada järgmiseid ingliskeelseid abimaterjale:

 

Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele ning üldhariduskoolide õpetajatele.


Kuidas saan oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?
Kvaliteedimärgi taotlemiseks esita oma kursuse eneseanalüüs, avaldus ning organisatsiooni retsensioon. Saad seda kõike teha elektroonselt, täpsemalt:

 

  1. Logi end HITSA konkursiveebis ID-kaardi või mobiil-ID abil sisse. Juhul, kui Sa ei ole veel konkursiveebi kasutaja, siis peaksid ennast ühekordse tegevusena kasutajaks registreerima;
  2. Vii konkursiveebis läbi eneseanalüüs ja esita see kvaliteedimärgi taotlemise konkursile;
  3. Täida taotluse vorm. Eneseanalüüsi vormi täitmise järel avaneb võimalus esitada taotlus e-kursuse kvaliteedimärgi konkursil osalemiseks;
  4. Organisatsiooni retsensiooni vorm tuleb täita eraldi ning selle saate taotluse täitmise käigus lisada manusena. Organisatsiooni retsensiooni peab täitma organisatsiooni poolt valitud isik (nt programmi- või õppekava juht, õppealajuhataja jne) ja allkirjastama taotleja otsene juht. Eelistatud on digiallkirjastatud retsensioon. Juhul kui selleks puudub võimalus, siis võib laadida üles ka sisseskäneeritud allkirjastatud dokumendi või allkirjastamata dokumendi. Viimasel kahel juhul tuleb saata allkirjastatud originaalretsensioon kindlasti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusse posti teel aadressile: HITSA, Akadeemia tee 21/1, 12614 Tallinn. Märksõnaks "kvaliteedimärk".

 

Kuidas e-kursusi hinnatakse?
Pärast kvaliteedimärgi taotleja esitatud taotluse, eneseanalüüsi ja organisatsiooni retsensiooni laekumist hindab kursust e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on väljatöötatud vorm, mis põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.

 

Tulemus

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele välja kvaliteedimärk. Kõikidele taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse hindamismeeskonnalt laekunud tagasiside kursuse parendamiseks. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena nimetatakse „aasta e-kursuse“ nominendid. Aasta e-kursuse tiitliga tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silma paistnud e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva kõrgkooli e-kursuse autorit ning antakse üle auhinnad.

 

Tähelepanu! 2017. aasta sügisel e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru ei avata. Täpsem info 2018. aasta taotlusvooru kohta tuleb 2018. aasta jaanuari lõpus.

 

Lisainfo:

Inga Kõue

Digivaldkonna programmijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

e-post: inga.koue@hitsa.ee