CO-LAB

CO-LAB projekt keskendub erinevate õpilugude väljatöötamise ja rakendamise abil õpilaste omavahelite koostööoskuste parendamisele ning toetab grupitöö kui õppemeetodi laialdasemat kasutuselevõttu üldhariduskoolides. Õpilugusid tutvustatakse ja juhendatakse näidete abil klassiruumis kasutusele võtma projektis läbiviidava MOOCi raames. Osalevates riikides toimub ka õpilugude valideerimine väiksemal skaalal.

 

Projekti koduleht: http://colab.eun.org

Projekti Facebooki grupp

 

Lisainfo:
Elise-Marit Kippar
ProgeTiigri programmi assistent

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
elise-marit.kippar@hitsa.ee