Autoriõigused

Kõikide õppematerjalide avalikustamisel ja väljatöötamisel tuleb kindlasti järgida autoriõigusi. Avalikult kättesaadavaks võib teha ainult neid materjale, mille autoriõigused kuuluvad avaldajale või mille avalikustamiseks on autorilt saadud luba.  Sellele lisaks peab õppematerjali autor avalikustamisel mõtlema, millised õigused ta annab tulevastele kasutajatele, nt kas ta lubab õppematerjali muuta, kasutada seda ärilistel eesmärkidel, levitada jne. Kindlasti peab materjale kasutades, sh muutes arvestama sellega, et autoriõiguste puhul kehtib enamikus riikides reegel “mis ei ole lubatud, on keelatud”.

 

Oluline on teadvustada, et kuigi Eestis on teiste autorite tööde kasutamine õppe- ja teadustöös illustreerival eesmärgil ja motiveeritud mahus lubatud, ei tähenda see automaatselt luba avalikustada (nt levitada internetis). Seetõttu tuleb materjali autorilt võimaluse korral selleks alati eraldi luba küsida.

 

Olles autor, kes soovib teistega oma õppematerjali jagada, soovitatakse õppematerjal tähistada levitamist lubava litsentsiga (nt Creative Commons). Nii annab ta teistele loa enda materjali kasutada ja levitada ning määrab, kuidas seda teha võib (nt kas kommertseesmärkidel võib seda kasutada või mitte). Kui autor on seda meelt, et tema materjali võivad teised kasutajad peale levitamise ka muuta, on mõistlik varustada õpiobjekt muutmist lubava litsentsiga. Kindlasti peaks iga autor jälgima, et materjalil oleks peal ka enda kui autori nimi, materjali loomise või muutmise aasta ja võimalusel kontaktandmed.

 

Innovatsioonikeskus annab nõu seoses elektroonilise õppevara loomise ja avalikustamisega internetis ning on Creative Commonsi ametlik esindaja Eestis.

Loe Creative Commonsi kohta lähemalt.

 

Lisainfo:

isak@hitsa.ee

Hariduse Infotehnoloogia infosüsteemide arenduskeskus