15. aprill

Tähelepanu! Sündmus on ära toimunud.

 

HITSA HARIDUSKONVERENTSI "Fiiberoptiline haridustee"

2. päev 

Toimumiskoht: KUMU Kunstimuuseum, Valge 1

NB! Kava täieneb jooksvalt!

 

9:00– 11:00 II PARALLEELSESSIOON

 

Välispäritolu õpilasega digimaailmas (suur auditoorium)

Natalja Mjalitsina, Kai Võlli (SA Innove, slaidid, salvestus)

Meie haridussüstemis on suur hulk õpilasi, kelle õppekeel erineb kodukeelest. Kuidas neid toetada, kuidas õpetada? Kas mõtleme välja midagi enneolematut? Keelekümblus on olnud Eesti haridussüsteemi lahutamatu osa juba alates 2000. aastast, on ennast tõestanud eduka teises keeles õppimise süsteemina.  On ta kõigile sobiv metoodika, on loodud materjalid sobivad? Välispäritolu õpilane, kes siseneb Eesti haridussüsteemi, siseneb sujuvalt ka digimaailma. Töötoas arutame, kas õppekeelest erineva kodukeelega õpilasele on vaja luua eraldi õppevara, mida juba olemasolevast saab kasutada, mida pakub ümbritsev maailm.

 

MOOCid - hääbuv haip või jätkusuutlik initsiatiiv (väike auditoorium)

Tiia Ristolainen (Tartu Ülikool)

 

MOOC-ide arengusuunad ja ärimudelid

Mati Lukas (Tallinna Tehnikaülikool)

 

MOOC-id – kellele, miks ja kuidas?

Tiia Ristolainen (Tartu Ülikool, slaidid)

 

Kaks vaba juurdepääsuga e-kursust – üle 5000 õppija, üle tosina õppejõu

Eno Tõnisson (Tartu Ülikool, slaidid)

 

Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega (hariduskeskuse auditoorium), (slaidid)

Kai Pata (Tallinna Ülikool), Karin Tensing (Kuusalu Gümnaasium), Kaia Laansoo (Kose Gümnaasium) ja Darja Lopatina (EHTE Humanitaargümnaasium)

Töötoas tutvustatakse Erasmus+ projekti Creative Classroom innovaatiliste õpistsenaariumite loomise põhimõtetteid (digitoega ülesandepõhine õpe, projektõpe, uurimuslikuõpe, pööratud klass). Osaleja saab õpetajate juhendamisel tutvuda õpetajate loodud matemaatika, humanitaarainete ja loodusainete stsenaariumitega ja koos luua ühe innovaatilise stsenaariumi. 

 

ProgeTiiger - nutikad seadmed, ideed ja projektid (kohvik, II korrus)

Mari-Liis Peets (HITSA, slaidid), Maria Malozjomov (Gustav Adolfi Gümnaasium, slaidid), Janika Leoste (HITSA koolitaja, slaidid)

Sessiooni on oodatud osalema kõik, kes huvituvad programmeerimisest ja  robootika vidinatest ning soovivad koostöös teistega selles valdkonnas koostööprojekte teha. Tutvustatakse ProgeTiiger tvinnib initsiatiivi, projekte ja põnevaid vidinaid uute hariduslike projektiideede genereerimiseks.

 

11:00 – 11:30 Kohvipaus (KUMU aatrium)

11:30 – 13:30 III PARALLEELSESSIOON 

 

Kes on IT-s peale patsiga poiste (suur auditoorium), (slaidid, salvestus)

Pelgulinna Gümnaasiumi gümnaasiumiõpilased ja juhendajad Birgy Lorenz, Kristi Saare ja Johanna Bome

Juhtumite arutelu kuuel teemal õpilaste ja töötoast osavõtjate vahel. Teemad on: Esindatus ITs (sooline kui ka vähemused) - Kes on ITs peale patsiga poiste? Kuidas kool taastoodab stereotüüpe nt tehnika ja matemaatika on poistele? Ühiskondlik suhtumine - kes on nohik ja kas IT inimene peab olema nohik?

 

Terviklikud digilahendused koolidele (väike auditoorium), (slaidid)

Mehis Tuisk ja Harri Uljas (HITSA EENet)

Sessioon koosneb kahest osast: üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm ning koolides kasutusele võetav identiteedihalduslahendus. Esimeses osas tutvustab EENet mitmeaastast koolide digitaristu kaasajastamise programmi ning sellega kaasnevaid töid ja tingimusi, teises osas räägitakse lähemalt haridusasutuste tarbeks arendatud identiteedihaldussüsteemist HarID.

 

Õppeprotsessi mõjutavad uuringud (hariduskeskuse auditoorium)

Merike Saar (Tallinna Tehnikaülikool)

 

Measuring and Understanding Emotional Responses to Media

Aleksander Väljamäe (Tallinna Ülikool, slaidid)

 

Õpetajate digipädevuste hindamismudeli uuring

Mart Laanpere (Tallinna Ülikool), Piret Luik (Tartu Ülikool)

 

A Comparison of the 5 Education Systems

Wendy Sujeidy Gonzalez Criollo (Ven Europa)

 

Ajulainete seadmete kasutamise kogemused ja võimalused

Enn Õunapuu (Tallinna Tehnikaülikool)

 

eTwinning annab tiivad - näited ja ideed uuenduslikeks haridusprojektideks (kohvik, II korrus), (slaidid)

Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasium), Maria Malozjomov (Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool)

Projektõpe kätkeb endast väljakutseid õpilastele ja õpetajatele, õnnestunud õpiprojekt toob endaga kaasa  õppimis- ja õpetamisrõõmu. Töötoas räägib Tartu Hiie kooli õpetaja Mari Tõnisson eTwinningu projekti „Scratch Jr – loome koos“ näitel oma loo. Ingrid Maadvere ja Maria Malozjomov näitavad, kuidas võiks toimuda üks programmeerimisprojekt. Töötoa lõpus võib iga osaline öelda, et ta on osalenud ühes eTwinningu projektis ning tegelenud programmeerimisega. Eelnev programmeerimiskogemus ei ole vajalik!

  

13:30 – 14:30 Lõuna (KUMU aatrium)

14:30 – 16:00 III PLENAARSESSIOON (suur auditoorium)

 

Use of ICT in Indian Schools, (slaidid, salvestus)

Amol Arora (Shemrock and Shemford Group of Schools)

 

Digipöörane ettekanne, (slaidid, salvestus)

Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon)

 

 

HITSA jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.