14. aprill

Tähelepanu! Sündmus on ära toimunud.

 

HITSA HARIDUSKONVERENTSI „Fiiberoptiline haridustee“
1. PÄEV

Toimumiskoht: KUMU Kunstimuuseum, Valge 1

NB! Kava täieneb jooksvalt!

 

09:00 – 10:00 Registreerimine ja tervituskohv

10:00 AVASÕNAD  (suur auditoorium, salvestus)

Haridus- ja Teadusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

10:15-12:30 I PLENAARSESSIOON (suur auditoorium)

 

Fiiberoptilise haridustee ehitamine: juhi vaade õppija arengu toetamisele (salvestus)

Mart Noorma, (Tartu Ülikool)

 

Massively Open Online Courses (MOOCs) - Past, Present, and Future (slaidid, salvestus)

Charles Russell Severance, (University of Michigan)

 

Introduction into Learning Analytics (slaidid, salvestus)

Hendrik Drachsler (Open University of the Netherlands)

 

12:30 – 13:30 Lõuna (KUMU aatrium)

13:30 – 15:30 II PLENAARSESSIOON  (suur auditoorium)


Learning Analytics: Providing Feedback to Teachers and Students to Enhance Teaching and Learning (slaidid, salvestus)

Linda Corrin (University of Melbourne)

 

Today's Usage of New Technologies in the Classroom (slaidid, salvestus)

Wendy Sujeidy Gonzalez Criollo (Ven Europa)

 

Proposing Assessment Methods for Different Learning Outcomes: Project TALOE (slaidid, salvestus)

Alfredo Soeiro (University of Porto)

 

15:30 – 16:00 Kohvipaus (KUMU aatrium)

16:00 – 18:00  I PARALLEELSESSIOON 

 

Õpetajate ja õppijate digipädevuste strateegiline toetamine (suur auditoorium)

Triin Kaasik (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)

Töötoa eesmärk on jagada kogemust digipädevuste strateegilisest toetamisest: süsteemselt, eesmärgipäraselt ja erinevaid osapooli kaasavalt Läänemaa, Pärnumaa ja Tartu Kunstikooli näitel. Läänemaa esindajad räägivad Läänemaa Haridusuuendusest ja digipädevuste toetamisest, Pärnumaa linnas ja maakonnas toimuvast digipöörde projektist, oma kogemust jagab Tartu Kunstikool. Töötuppa on oodatud koolide ja lasteaedade juhid, õpetajad,  haridustehnoloogid, omavalitsuste esindajad, samuti kõik teised digipöörde huvilised.

 

Läänemaa Haridusuuendus ja digipädevuste toetamine (salvestus)

Veikko Kõrv (Noarootsi Kool, slaidid), Airi Aavik (Virtsu Kool) ja Angela Leppik (SA Innovatsioonikeskus INNOKAS, slaidid)

 

Ülevaade digipöörde projektist Pärnu linnas ja maakonnas (salvestus)

Diana Veskimägi (Pärnu Vanalinna Põhikool, slaidid), Andrus Haugas (Pärnu linnavalitsus) ja Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool, slaidid)

 

Kutsekooli kogemus (slaidid, salvestus)

Kadi Kreis (Tartu Kunstikool)

 

Õpistsenaariumite koostamine LePlanner keskkonnas (väike auditoorium)

Romil Rõbtšenkov (Tallinna Ülikool)

Töötoas tutvustatakse õpistsenaariumite kavandamise vahendit LePlanner (leplanner.net), mis võib õpetajate jaoks lähitulevikus asendada klassikaliste tunnikavade koostamise. Osaleja saab ise koostada stsenaariumi, mis annab ajateljel visuaalse ülevaate tunnis toimuvatest ja tunnivälistest tegevustest, õpilaste kasutatud või loodud materjalidest ning digitaalsetest vahenditest ja seadmetest.

*Osalejatel soovitav kaasa võtta suurema ekraaniga nutiseade või sülearvuti

 

Kvaliteedimärgi pälvinud e-kursuste autorite parima praktika jagamine (hariduskeskuse auditoorium)

Marge Kusmin (Tallinna Tehnikaülikool, slaidid)

 

„Maamõõtmine ja kartograafia“

Ene Ilves (Eesti Maaülikool, slaidid)

 

„Väljendusõpetus“

Kaire Viil (Tallinna Tehnikaülikool, slaidid)

 

„Elektroonika alused“

Heljut Kalda (Tallinna Tehnikakõrgkool, slaidid)

 

„Informaatika“

Anu Roio, Lii Nuut (Eesti Lennuakadeemia, slaidid)

 

„Programmeerimisest maalähedaselt“

Eno Tõnisson (Tartu Ülikool, slaidid)

 

„Õppimine digiajastul I TTKK-s“

Anne Rosenberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

 

E-portfoolio vs digitaalne arengumapp - mis? milleks? millega? (kohvik, II korrus)

Marju Piir (Tartu Ülikool), Kairit Tammets (Tallinna Ülikool, slaidid), Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, slaidid)

Mis on e-portfoolio ja mis on digitaalne arengumapp? Töötoas püüame selgemaks rääkida e-portfoolio ja digitaalse arengumapi erinevused ja sarnasused. Milliseid erinevaid e-portfoolioid on olemas, mis eesmärgil need on loodud, millega ja kuidas saab e-portfooliot luua? Kairit Tammets annab teoreetilise ülevaate e-portfooliotest, ühtlasi tutvustab ka põgusalt praktilise kutseomistamise portfoolio lahendust eDidaktikum. Tartu Ülikoolis kasutusel olevat e-portfoolio vahendit Mahara tutvustab Marju Piir. Töötoa kolmandas osas annab Varje Tipp ülevaate erinevatest tehnilistest võimalustest, mida ja kuidas saab kasutada e-portfooliote loomiseks.

 

18:30  VASTUVÕTT*

Lillepaviljon, Pirita tee 26

*Vastuvõtt toimub eelregistreeritud osalejatele

 

Kell 19:00 - etendus "Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine"

 

Parimate 2016. aasta e-kursuste autorite tunnustamine. 

Muusikat mängib DJ Black Mama


 

HITSA jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.